Wereld lichtjes dag

lichtjesdag

Elke tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden.
Op deze dag steken mensen over de hele wereld om 19.00 uur kaarsjes
aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit
hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. De wereld wordt zo
even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en
daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.